Mít vlastní rentu
je dnes nutnost!


Jen si sami sebe představte:

Ráno vstávám, koukám z okna
a rozhoduji se co dnes budu dělat.
Zda vůbec budu něco dělat.

Krásná představa, že?


.... a chci ji realizovat, chci takto žít?
.... opravdu CHCI RENTU ?
 
chcirentu.cz / Jaký druh renty si vyberete?

Jaký druh renty si vyberete?

Co je vlastně renta, penězovod, pasivní příjem? A existuje více druhů?
Všechny tyto slova označují jedinou věc:
Zdroj příjmů, který majiteli generuje peníze na pokrytí výdajů a to bez nutnosti cokoliv dělat.
Z toho by se člověk mohl domnívat, že renta, je jen jedna. Pak má i nemá pravdu.
Rentu si lze totiž zbudovat dvěmi cestami, proto si je rozdělíme na renty finanční a časové. Za potřebí jsou samozřejmě obě složky, respektive tři, ještě správné návyky. Toto dělení ve svém názvu odráží tu složku, které je potřeba investovat nejvíce.

Pro obě variantu platí, že je nutné udělat tyto základní věci:
1. Stanovit si priority a zvolit strategii
2. Dovzdělat se v potřebných vědomostech
3. Vytvořit si osobní plán
4. Provedení tohoto plánu, kdy se z vědomostí stanou dovednosti a pak i návyky

Všechny kroky jsou nezbytné a navzájem se ovlivňují. Na začátku si zvolíte strategii – zjednodušeně řečeno typ penězovodu. Pak si zjistíte potřebné vědomosti, sestavíte svůj stavební plán, prováděním plánu stavíte svůj penězovod. Nezbytnou věcí je řídit se tímto plánem. A to i těch bodech, které nám nejsou moc po chuti. Budování renty totiž vyžaduje dělat vše potřebné, ne jen co se nám líbí nebo chce.

Dobře se to přirovnává k učení jazyka, zde je můj příběh:
9 let jsem „navstěvoval“ hodiny angličtiny ve škole (4 roky na střední 5 na vysoké). Na vysoké škole mě při prvním testu zařadili skukpiny Intermediate. Nebavilo mě, nemělo to pro mě vyšší smyl, Angličtina prostě nebyla pro mě prioritou. A rozhodně jsem Angličtinu nepoužil v praxi. Na konci jsem udělal zkoušku na úrovni Beginner. Po škole jsem využil nabídku letět na 4 měsíce do USA. Za tu dobu jsem se naučil více než za celých 9let. Rozdíl je jen v tom, zda se jen učíte nebo to i děláte. Prostě, člověk se nejvíc naučí praxí, co na tom, že ze začátku to byla katastrofiká angličtina. Ale každodenní poslech, mluvení udělalo své. Také uvědomění, že je to v Anglicky mluvící zemi NUTNOST!

Proto je důležité stanovit si hlavní cíl, bez pocitu NUTNOSTI renty, nebudete dělat co je třeba. Pak teprve si údělat plán. Následně ho převést do praxe a řídit se tímto plánem. Je dobé mít na paměti i tuto větu:
„Plány na zbohatnutí neselhávají proto, že by byly špatné, většinou selhávají proto, že je lidé nechtějí dodržovat !!!“Jaké jsou rozdíly, když investujete finance a čas?

Finanční renta
Co se investuje
Peníze a dovednosti
Doba budování
Několik desetiletí - obvykle 10 až 30let
Možnosti investování peněz:
1.
Spořící programy
Žijeme z úroků
Výhody:
U spoření být podpora státu.
Nevýhody:
Potřeba obrovského množství peněz. Peníze postupně ztrácí hodnotu inflací.
2.
Akcie
Žijeme z dividend
Výhody:
Vhodné akcie drží svou hodnotu nebo ji i zvyšují
Nevýhody:
Nutné znalosti jak si vybrat, vysoká psychická odolnost – vysoká rizikovost, velké množství peněz
3.
Investiční a realitní fondy
Žijeme z peněz akumulovaných za dobu investování.
Výhody:
Stačí relativně malé vlastní znalosti.
Nevýhody:
Psychická odolnost - střední rizikovost; Trvá dlouho než hodnota vzroste.
4.
Reality - nemovitosti
Žijeme z nájmu
Výhody:
Nemovitosti si uchovává určitou hodnotu.
Nevýhody:
Mohou nastat problémy s nájemníky. Trh s nemovitostmi se může v dané oblasti zhroutit. Např. když nejsou pracovní místa.
5.
Nákup podíl v podniku
Žijeme z podílu na zisku
Výhody:
Relativně malé množství práce nutno poměrně dost volných peněz.
Nevýhody:
Podnik může zkrachovat. Může vyžadovat větší angažovanost.
6.
Licenční podnikání (franchizing)
Žijeme z podílu na zisku
Výhody:
Zaběhnutá značka – vyšší důvěra zákazníků + marketing firmy, relativně malé množství práce nutno poměrně dost volných peněz na nákup licence.
Nevýhody:
Podnik/provozovna může zkrachovat. Pevně dané pravidla, za jakých je licence poskytnuta.


Časová renta
Co se investuje
Čas a dovednosti
Doba budování
Měsíce až roky - tj. 0 až 10let
Možnosti vytvoření renty pomocí času:
7.
Vlastní standardní podnikání
Žijeme z přímého zisku. Po předání firmy bereme podíl na zisku.
Výhody:
Osobní vztah k podniku.
Nevýhody:
V začátku neomezená angažovanost, riziko krachu podniku i rodiny. Potřebujete mít produkt, službu kde jste první na trhu. Nutné investice a reinvestice.
8.
Podnikání v MLM obchodě
Žijeme z podílu z obratu informačně obchodní sítě. Peníze vyplácí námi zastupovaná společnosti.
Výhody:
Malé počáteční investice. Vhodné pro všechny lidi. Osobní růst, pákový efekt na vydělávání peněz.
Nevýhody:
Na začátku je nutná velká angažovat – učit se a učit ostatní spolupracovníky správným dovednostem.
9.
Info podnikání a info marketing
Opakovaný automatický prodej informačních produktů (ebooky, webináře, video kurzy).
Výhody:
Automatický počítačový systém. Možnost oslovit milióny lidí.
Nevýhody:
Nutné znalosti digitálních nástrojů, malá počáteční investice, nutnost obměňovat vylepšovat produkty.Dotazník (Vypňte pokud chcete):

Které způsoby se Vám líbí? Např. 1,4,9
Ovlivňuje budování renty náš vztah k penězům?
Jaký je Váš vztah k penězům?
Na kterou otázku je nejdůležitější mít odpověď?
Který ze způsobů znáte? Např. 1,4,9
Za kolik let chcete mít svou rentu?
Už jste začali?
Co Vás přiměje udělat něco jiného, co jiní nedělají?


Váš email: * Povinný údaj.* Po odeslání dostanete moje odpovědi. Přesně dle hesla, když se na něco ptám, musím být ochoten na tytéž otázky odpovědět.