Mít vlastní rentu
je dnes nutnost!


Jen si sami sebe představte:

Ráno vstávám, koukám z okna
a rozhoduji se co dnes budu dělat.
Zda vůbec budu něco dělat.

Krásná představa, že?


.... a chci ji realizovat, chci takto žít?
.... opravdu CHCI RENTU ?
 
chcirentu.cz / Jak na svůj domácí rozpočet?

Jak na svůj domácí rozpočet?

Jaká odpověď se Vám vybaví jako první, když Vám někdo řekne:
"Pokud se chceš dostat z krysího závodu musíš spořit a hlavně investovat své volné prostředky!"

Jaká je Vaše odpověď?
... to je pravda a proto už pravidelně spořím a investuji. Hledám další příležitosti...
anebo nějaká odpověď typu:

Nemám z čeho, protože…
 • mám malé děti…
 • musím splácet auto / dům / byt ….
 • potřebuji vypadat dobře…
 • mám právo na dovolenou …

 • Našli jste se? Nebo spoříte a investujete?

  Pokud nemáte z čeho investovat tak problém je ve špatném rozdělení rozpočtu.
  Prostě jej máte nastaven podle pravidla pro chudé:
  Prvně utrácím a když něco zbyde, tak spořím a investuji.

  Popravdě, kolik toho takové lidé naspoří?
  Nic!!! Vždy mají dostatečné množtví důvodů proč vše utratili.

  A přitom to má člověk ve svých rukou, jen já můžu dělat změny ve svém rozpočtu a úplně stejně Vy můžete dělat změny v tom Vašem. Takže pokud si chcete zbudovat vlastní finanční rentu, tak si zaveďte dělení rozpočtu podle hesla bohatých:
  Bohatý nejdříve investuje a pak utrácí.

  Nepatrný rozdíl v prioritách, ale ohromný rozdíl ve výsledcích!

  Jak tedy rozdělit své příjmy:
  • 10% na konto svobody (tvorba renty)
   Slouží na zbudování finanční svobody. Jde o spoření a investice do aktiv. Mějte na paměti, že pro inestici máte jasně danou strategií a určen investiční horizont! Plánujte investice a kontrolujte jejich plnění. Jak zřetězit investice se dozvíte i v eBooku: Peníze jako voda

  • 10% na konto vzdělání (osobní rozvoj)
   Vzdělání je nutné pro každou lidskou činnost. Je jedno, zda chcete investovat do akcií nebo do nemovitostí, prvně se musíte o daném oboru něco dozvědět, zjistit pravidla hry, pak teprve začít. Právě na získaném vzdělání stavíme své další rozhodnutí.
   Na toto téma se velmi hodí citát z knihy "Myšlením k bohatství":
   "Uvědom si, že tvá rozhodnutí Tě dostaly do situace, ve které se nacházíš!"

  • 10% na konto zábavy (pro potěšení)
   Slouží pro zlepšení psychiky, málo kdo dokáže vše dát jen naplnění svého cíle (Ostatně to není ani zapotřebí). Podstatné je, udržet výdaje za nicotnosti v patřičných mezích. Také nemusíte těchto 10% utratit do nuly.

  • 10% tvorba reserv (pro pocit jistoty)
   Prostředky pro čerpání v nouzových situacích, reserva by měla být ve výši alespoň třech měsíčních příjmů.

  • 60% běžné výdaje
   S těmito prostředky uhraďte běžné výdaje domácnosti. Určitě musíte mít přehled co se kdy platí. Obvykle máme dobrý přehled o pravidelných měsíčních výdajích, ale s oblibou zapomínáme na ta čtvrtletní a roční, ty nám pak mohou způsobovat nepříjemné překvapení. Proto si veďte domácí účetnictví včetně plánovaných výdajů.
   Do této skupiny také patří dluhy, které jste vytvořili a utratili za pasiva. Například rekonstrukce vlastního bydlení, koupě vybavení bytu, oprava auta atd.
   Pokud jsou výdaje vyšší než 60% příjmů, změňte to!
   Snižte výdaje nebo lepší cesta navyšte příjmy!

  Jako všechny principy - i toto je jednoduché!
  Jediný kdo Vám to dokáže zkoplikovat, jste zase jen Vy. Přitom to chce jen dodržovat vlastní pravidla, chce to jen disciplínu.

  Nejčastěji lidé selhávají v bodech:
  * udržet výdaje do stanovených 60
  * pravidelně investovat

  Spousta lidí má pak tendence vysvětlovat své selhání pomocí výmluv a často si řeknou, pro jednou se přece nic nestane.
  A víte co? Mají pravdu!
  Ale s takovým přístupem nezbudují ani dostatek aktiv pro svoji rentu.

  Proto Vám přeji hodně disciplíny při dodržování doporučerní a vlastních pravidel.